1. Organizatorką konkursów jestem ja, Wiktoria Aleksandrowicz, prowadząca
Blog https://miye.eu
Instagram  https://www.instagram.com/mercy_inyoureyes/
Fanpage https://www.facebook.com/miye.eu/
2. Sponsorami nagród są podmioty zewnętrzne (wydawnictwa, księgarnie, sklepy, firmy, osoby prywatne, autorzy), określone oddzielnie dla każdego konkursu.
3. Rodzaj nagrody oraz jej ilość podawana jest osobno dla każdego konkursu.
4. Czas trwania konkursu określany jest dla każdego konkursu osobno.
5. W konkursach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Polski lub posiadające adres do korespondencji na jej terenie. Osoby poniżej 18 lat mogą brać udział w konkursach, jeśli uzyskali zgodę jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
6. Każdy z Uczestników może zgłosić się do konkursu, zostawiając  jedno zgłoszenie/odpowiedź na pytanie konkursowe
7. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie zgłoszenia/odpowiedzi i subiektywnej ocenie organizatorki.
8. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych celem ogłoszenia wyników konkursu tj. podanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.
9. Wyniki ogłaszane będą do 14 dni od dnia zakończenia konkursu w komentarzu pod właściwym postem konkursowym na fanpage’u lub w osobnym poście na blogu https://miye.eu
10. Zwycięzca ma 3 dni na kontakt z Organizatorką, drogą mejlową: vicky@miye.eu lub przez wiadomość na fanpage.
W tytule wpisując tytuł wygranej książki/książek.
11. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych w dniu wysłania nagrody lub dniu przekazania adresu podmiotowi zewnętrznemu tj. wydawnictwu lub autorowi.
12. Koszt wysyłki nagrody ponosi sponsor, chyba że zaznaczono inaczej.
13. Wysyłka nastąpi nie później niż 21 dni od kontaktu ze Zwycięzcą, po podaniu przez niego danych korespondencyjnych na terenie polski.
14. Organizatorka wysyła nagrody tylko jako przesyłki rejestrowane. Organizatorka nie ma wpływu na sposób wysyłki przez podmioty zewnętrzne (wydawnictwo/autor)
15. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
16. Udział w Konkursach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
17. Udział w Konkursach oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania nagrody przez Organizatorkę lub osoby trzecie (wydawnictwo, autor).
18. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani związane z serwisem społecznościowym Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za żaden Konkus.
19. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu.